היסודות

חומרים אלה מכילים את כל היסודות של המשחק היחיד ביקום שבו כולם מנצחים, המשחק של החיים המנצחים עצמם.

ל. רון האברד
היסודות – הספרים וההרצאות ספריו של ל. רון האברד מכילים את הסיכומים של פריצות הדרך והמסקנות כפי שהן הופיעו במסלול ההתפתחות של המחקר. במקרים רבים, רון נתן סדרת הרצאות מיד בעקבות הפרסום של ספר חדש, כדי לספק הסבר נוסף והרחבה על גילויים אלה וכן על יישומם המלא באודיטינג ובחיים. למידה של הרצאות אלה בשילוב עם הספר מספקת רמת הבנה שאינה אפשרית בדרך אחרת.
למד עוד