המוציא לאור של סופר רבי-המכר הבינלאומי, ל. רון האברד

מדיניות החזרות

דמי המשלוח של הסחורה החוזרת צריכים להיות משולמים – לא ייתקבלו משלוחים שיישלחו בגוביינא.

שלח אל:
Bridge Publications, Inc.
5600 East Olympic Blvd.
Commerce, CA 90022, USA

טלפון: 726-7416 (323

יש להחזיר רק עותקים שלמים של הספרים. עותקים בכריכה רכה ייתקבלו רק אם ניתנה הסכמה לכך קודם לכן על-ידי ההוצאה לאור.

התקופה שבה ניתן להחזיר סחורה היא לא פחות מ-120 יום ולא יותר משנה מתאריך החשבונית.