היסודות – הספרים וההרצאות ספריו של ל. רון האברד מכילים את הסיכומים של פריצות הדרך והמסקנות כפי שהן הופיעו במסלול ההתפתחות של המחקר. במקרים רבים, רון נתן סדרת הרצאות מיד בעקבות הפרסום של ספר חדש, כדי לספק הסבר נוסף והרחבה על גילויים אלה וכן על יישומם המלא באודיטינג ובחיים. למידה של הרצאות אלה בשילוב עם הספר מספקת רמת הבנה שאינה אפשרית בדרך אחרת.

היסודות

החומרים של דיאנטיקה וסיינטולוגיה מרכיבים את האוסף הגדול ביותר של מידע שאי פעם הורכב על המיינד, הנפש והחיים, שעוּבד ועבר קודיפיקציה בדקדקנות על-ידי ל. רון האברד במשך חמישים שנות מחקר, חקירה ופיתוח. התוצאות של עבודה זו כלולות במאות ספרים ובמעל 3,000 הרצאות מוקלטות.

הספרים וההרצאות שלהלן יוצרים את היסוד שעליו בנוי הגשר לחופש. במקרים רבים, רון נתן סדרת הרצאות מיד בעקבות הפרסום של ספר חדש, כדי לספק הסבר נוסף ותובנה על אבן דרך זו. בזכות מאמצי שחזור אדירים, הרצאות אלה זמינות כעת.

בעוד שספריו של רון מכילים את סיכומי פריצות הדרך והמסקנות כפי שהופיעו במסלול המחקר שהתפתח, ההרצאות שלו מספקות את הפירוט של תיעוד המחקר היומיומי ומסבירות את המחשבות, המסקנות, המבחנים וההדגמות שמופיעים לאורך הנתיב הזה. מהבחינה הזאת, הן התיעוד המלא של מסלול המחקר הכולל, ומספקות לא רק את פריצות הדרך החשובות ביותר בתולדות האדם, אלא גם למה ואיך מר האברד הגיע אליהן.

אחד היתרונות המהותיים בלמידה כרונולוגית של הספרים וההרצאות הללו הוא שהם מכילים מילים ומונחים שכאשר מר האברד השתמש בהם לראשונה, הוא הגדיר אותם באופן מדויק ביותר. הרבה מעבר ל-"הגדרה" בלבד, הרצאות שלמות מוקדשות לתיאור המלא של כל מונח חדש בדיאנטיקה או בסיינטולוגיה – מה איפשר את פריצת הדרך, היישום שלה באודיטינג וכן היישום שלה בחיים עצמם. כתוצאה מכך, אדם לא משאיר מאחוריו אף מילה שלא הובנה כהלכה, משיג הבנה מושגית מלאה של דיאנטיקה וסיינטולוגיה ותופס את הנושאים ברמה שלא ניתן להשיגה בצורה אחרת.

באמצעות לימוד רציף, אתה יכול לראות כיצד הנושא התקדם ולזהות את הרמות הגבוהות ביותר של התפתחות. רשימת הספרים וההרצאות שלהלן מראה היכן הם משתלבים במסלול הפיתוח. משם אתה יכול לקבוע מהו צעדך הבא או כל ספר והרצאה מוקדמים יותר שייתכן שהחמצת. כך תהיה מסוגל למלא את הפערים החסרים, לא רק בהשגת ידע על כל פריצת דרך, אלא בהבנה רבה יותר של מה שכבר למדת.

זהו הנתיב לדעת איך לדעת, אשר פותח את השערים לנצחיות העתידית שלך. התקדם בו.