הרצאות אלה מספקות את התיעוד הרציף יום אחר יום, שבוע אחר שבוע, היחיד שקיים, של התקדמות המחקר בדיאנטיקה וסיינטולוגיה. הן סללו דרך מבורות מוחלטת בנושא עד למה שהוא היום. האדם לא ידע דבר על המיינד כשהוא התחיל, והיום אנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים. והרצאות אלה היו אבני הדרך בנתיב החוצה.XXX
ל. רון האברד

הכנסים וה-ACCs, הכול מתחבר

כל המרכיבים של מסלול המחקר והפיתוח המלא של ל. רון האברד משתלבים ומספקים הבנה מעמיקה שאין כדוגמתה – כשהם נבנים צעד אחר צעד דרך כל אחד מרגעי הגילוי הרציפים.

הרצאות הכנסים – האירועים האגדיים של מר האברד שבהם הוא הכריז בפני כל הסיינטולוגים והציבור הרחב על פריצות הדרך שהיוו אבני דרך.

הרצאות הקורס הקליני המתקדם – התיעוד היומיומי של מחקר ופיתוח עם ההדרכות וההדגמות המעמיקות של ל. רון האברד שהוא נתן לאודיטורים לגבי היישום של פריצות הדרך שהוכרז עליהן בכנסים.

הרצאות הקורס המקצועי – הרצאות הקורס המקצועי של מר האברד מספקות לאודיטורים את הבסיס לקורסי ההסמכה לאודיטור, עם תובנה מקיפה הן של הנוהלים האחרונים של אודיטינג והן של התהליכים.

לימוד כרונולוגי של הרצאות הכנס, ה-ACC והקורס המקצועי מספק את הלימוד האולטימטיבי בסיינטולוגיה כשכל התקדמות מהווה אבן דרך חדשה בהבנת האדם את האדם, וכחבילה כוללת, את הנתיב לחופש רוחני ואלמוות.

הספרייה המלאה של הרצאות ל. רון האברד, אשר זמינה כעת לראשונה, מהווה את מכלול הלימוד שלא היה כדוגמתו מעולם.