המוציא לאור של סופר רבי-המכר הבינלאומי, ל. רון האברד

אחריות – איך ליצור דינמיקה שלישית

אחריות – איך ליצור דינמיקה שלישית

אחריות – איך ליצור דינמיקה שלישית

כאשר הנכונות לקחת אחריות על אחרים משתרעת על פני תחום נרחב והיא חופשייה וחסרת פחד, אפילו אדם יחיד יכול לפרוש את השפעתו הרבה מעבר לסביבתו הקרובה. כפי של. רון האברד אומר, זו תופעה שאינה מאפשרת הסבר סביר. במסר בעל דחיפות רבה, הנה טכנולוגיה שיכולה לא רק לשנות באופן פלאי חיים, נישואין או ארגון, אלא גם להחיות מטרות ותפקידים של אומות שלמות.

מידע נוסף
לקנות
$15 USD
משלוח ללא תשלום כרגע זכאי למשלוח ללא תשלום.
במלאי נשלח תוך 24 שעות
פורמט: תקליטור
הרצאות: 1

עוד על המוצר אחריות – איך ליצור דינמיקה שלישית

הזכויות מובטחות: חופש הדיבור, חופש העיתונות, חופש הדת. הזכויות לגמרי מובטחות, אתם לא צריכים לעשות שום דבר בקשר אליהן. תקשיבו, אם הן רק על הנייר, ואף אחד לא מוודא שהזכויות האלה מתקיימות, הן מפסיקות להתקיים!– ל. רון האברד

כפי שאוטומטיות קיימת במיינד, כך היא קיימת בקרב האומות. כפי שהמנגנונים האוטומטיים מוליכים לחוסר יכולת אצל היחיד, כך הם גם גורמים להתנוונות הגאווה, החופש והיכולת הלאומיים. כי המכנה המשותף שלהם הוא אי-נכונות לקחת אחריות. וההשלכות, הן על האדם היחיד והן ברמה הלאומית, נראות בבירור בהרס החברתי, הזרוע בדרכו של כל סיינטולוג.

בניגוד לכך, כאשר הנכונות לקחת אחריות על אחרים משתרעת על פני תחום נרחב והיא חופשייה וחסרת פחד, אפילו אדם יחיד יכול לפרוש את השפעתו הרבה מעבר לסביבתו הקרובה. כפי של. רון האברד אומר, זו תופעה שאינה מאפשרת הסבר סביר.

וכך הוא מספק לסיינטולוגים את האמצעים ליצור דינמיקה שלישית אמיתית. כי על הציר המרכזי הזה תלויה ההתרחבות של סיינטולוגיה, ולפיכך, ההישרדות של הציוויליזציה עצמה. במסר בעל דחיפות רבה, הנה טכנולוגיה שיכולה לא רק לשנות באופן פלאי חיים, נישואין או ארגון, אלא גם להחיות מטרות ותפקידים של אומות שלמות.

« The Classic Lectures for Veteran Scientologists