המוציא לאור של סופר רבי-המכר הבינלאומי, ל. רון האברד

Legal Notice

This website is owned and operated by the Church of Scientology International.

To contact:

Church of Scientology International
6331 Hollywood Blvd. Suite 1200
Los Angeles, CA 90028 USA
Phone: 323-960-3500

You can contact CSI by visiting www.scientology.org/contact/