$50.00 המחיר עבורך
מיד לאחר הפרסום של 'דיאנטיקה', ל.ר.ה החל להרצות לאולמות מלאים עד אפס מקום ברחבי אמריקה. למרות שהוא דיבר לאלפים בכל פעם, הביקוש המשיך לגדול. כדי לעמוד בביקוש... למד עוד>>
$200.00 המחיר עבורך
בעקבות שישה חודשים של מסע מחוף לחוף, כשהוא מרצה לדיאנטיקנים הראשונים, ל. רון האברד אסף אודיטורים בלוס-אנג'לס ל-'קורס מקצועי' חדש. הנושא היה התגלית הסוחפת הבאה שלו על החיים – למד עוד>>
$125.00 המחיר עבורך
בבסיס פיתוח סולם הטונים והטבלה להערכה אנושית היתה פריצת דרך אדירה: תיאוריית התטה-MEST, אשר מכילה את ההסבר ליחסי הגומלין שבין החיים – תטה – לבין... למד עוד>>
$250.00 המחיר עבורך
זהו הכנס ההיסטורי שהכריז על האיחוד מחדש של הנושאים דיאנטיקה וסיינטולוגיה עם הפרסום של 'דיאנטיקה 55!'.עד כה, כל אחד מהנושאים פעל בתחום משלו: דיאנטיקה עסקה באדם... למד עוד>>
$350.00 המחיר עבורך
עם הארגון השיטתי של האקסיומות הגיעו האמצעים לטיפול בנקודות מפתח ב-CASE שיכלו לפתור את כל האברציה. פוסטולייטים בסיסיים, מחשבה ראשונית, גורם... למד עוד>>
$175.00 המחיר עבורך
כאשר ל. רון האברד הוצף בבקשות להרצאות על פריצות הדרך האחרונות שלו, הוא ענה על כל מה שהאנשים רצו לדעת ועוד ב-'ועידה השנתית השנייה של אודיטורים לדיאנטיקה'. הרצאות... למד עוד>>
$350.00 המחיר עבורך
ל. רון האברד פתח את ההרצאה הראשונה בסדרה זו בשלוש מילים שישנו את העולם לעד: "זהו קורס בסיינטולוגיה".משם, הוא לא רק תיאר את הטווח הנרחב של הנושא הזה, שהיה בזמנו... למד עוד>>
$125.00 המחיר עבורך
כפי של. רון האברד הסביר, "טכניקה 80 היא הטכניקה של להיות או לא להיות". עם אמירה זו, הוא חשף את היסוד המכריע שבו תלויות יכולת ושפיות: יכולתו של אדם להגיע... למד עוד>>
$250.00 המחיר עבורך
״טכניקה 88 היא הטכניקה הכי היפרבולית, תוססת, דרמתית, לא ניתנת להגזמה, בומבסטית, עילאית, גרנדיוזית, ענקית ונפלאה שאפשר להעלות על הדעת שהמיינד של האדם יכול להקיף. היא גדולה... למד עוד>>
$250.00 המחיר עבורך
ל. רון האברד, שהתחיל עם ההכרזה על ספרו החדש – 'סיינטולוגיה 80-8' – לא רק חשף את פריצות הדרך של תטה בתור 'המקור של אנרגיית החיים', אלא פירט מה היו שיטות... למד עוד>>
$175.00 המחיר עבורך
בעודו מכין את הספר החדש ביותר שלו ואת 'קורס הדוקטורט' שהוא עמד להעביר, ל. רון האברד זימן אודיטורים ל-'קורס מקצועי' חדש. כדבריו, "בפעם הראשונה עם הכיתה הזאת אנחנו צועדים,... למד עוד>>
$1,250.00 המחיר עבורך
סדרה זו, שזכתה לתהילה, היא המאגר היחיד הגדול ביותר של עבודה אשר עוסק בניתוח המבנה, ההתנהגות והפוטנציאלים של נפש האדם שאי פעם נאסף, ושמספק את אותם היסודות המונחים בבסיסו... למד עוד>>
$275.00 המחיר עבורך
כשהפוטנציאלים של תטן נקבעו במלואם, הגיע מבט כלפי חוץ שהוביל לתגלית האדירה של ל. רון האברד של מפשיר עולמי ועל החוקים הבסיסיים של עולם... למד עוד>>
$375.00 המחיר עבורך
כאן ישנה נקודת המבט הפנורמית על סיינטולוגיה במלואה. לאחר של. רון האברד ארגן בצורה שיטתית את נושא הסיינטולוגיה ב-׳יצירת היכולת האנושית׳, הוא העביר סדרה של הרצאות בנות... למד עוד>>
$175.00 המחיר עבורך
בעוד ש-'יסודות המחשבה' משמש כמבוא לנושא עבור מתחילים, הוא מכיל גם תמצות של עקרונות יסוד עבור כל סיינטולוג. כאן נמצאים התיאורים המעמיקים של יסודות אלה, כשכל... למד עוד>>