Industry Recognitions

הכרה מצד התעשיה

תוך כדי מבצעי הייצור הדיגיטליים New Era Publications עובד עם מומחים גדולים מתעשיית ההוצאה לאור האירופאית, כשהוא יוצר שותפות עם כמה מהחברות המובילות בתחום הידע הטכנולוגי, ההדפסה והייצור כדי להשיג את האיכות והכמות הגבוהות ביותר של התפוקה. כתוצאה מעבודת צוות כזאת, New Era קיבל מכתבי הוקרה רשמיים מהחברות הבאות:

 

Hewlett Packard

ראה פרטים >>

תאגיד זירוקס (Xerox)