National Indie Excellence Awards

פרסי המצויינות הלאומיים למוציאים לאור עצמאיים

פאנל עצמאי של מומחים מכל תחומי תעשיית ההוצאה לאור שופטים בתחרות פרסי המצויינות הלאומיים למוציאים לאור עצמאיים (National Indie Excellence Awards). הפרסים אינם מדגישים אלמנט ספציפי כלשהו, אלא מכירים בספרים שקיימים בהם שילובים שונים של אלמנטים שחוברים יחדיו ומותירים רושם של מצויינות.

התחרות נועדה להכיר בבתי דפוס קטנים ובינוניים וכן במוציאים לאור עצמאיים שהשפעתם הולכת וגדלה בעולם הוצאת הספרים.

העיצוב הפנימי הטוב ביותר, המנצח ב-2009
'ספר-העזר לפרקלירים'
עיצוב העטיפה הטוב ביותר, גמר 2009
'הדרך אל האושר' —המהדורה של ארגון הסיינטולוגיה
עיצוב העטיפה הטוב ביותר, המנצח ב-2008
'סיינטולוגיה: היבט חדש על החיים'
העיצוב הפנימי הטוב ביותר, המנצח ב-2008
'מדע ההישרדות'
עיצוב העטיפה הטוב ביותר, גמר 2008
'דיאנטיקה: התפתחותו של מדע'
העיצוב הפנימי הטוב ביותר, גמר 2008
'אנליזה עצמית'
העיצוב הפנימי הטוב ביותר, המנצח ב-2008
'ספר-העזר לפרקלירים'
העיצוב הפנימי הטוב ביותר, גמר 2008
'הדרך אל האושר'