Foil and Specialty Effects Association Gold Leaf Awards

פרסי עלה הזהב
של ההתאחדות להטבעת חום ואפקטים מיוחדים

פרסי עלה הזהב (Gold Leaf Awards) של ההתאחדות להטבעת חום ואפקטים מיוחדים (The Foil and Specialty Effects Association – FSEA) מוענקים לעבודות של הטבעת החום, עבודות הריקוע והאפקטים הטובים ביותר, ומכירים באחת הטכניקות המרשימות והקשות ביותר לביצוע בתעשייה. פרסי ה-FSEA כוללים קטגוריות רבות, מכריכות ועטיפות ספרים ללוחות שנה והולוגרמות. שלושה פרסים (זהב, כסף וארד) מחולקים בכל קטגוריה.

פרס 'עלה הארד' 2008
קטגוריית עטיפת הספר/כיסוי העטיפה

'יצירת היכולת האנושית'
הרצאות פניקס

חוברת קורס הספר וההרצאות
פרס 'עלה הכסף' 2008
קטגוריית Label Sheet (תווית מוצר)

הרצאות ארגון סיינט-היל
'נוסחאות לחיים'
פרס 'עלה הכסף' 2008
קטגוריית עטיפת הספר/כיסוי העטיפה

'הדרך אל האושר'