American Design Awards

פרסים אמריקאים עבור עיצוב

הפרסים האמריקאים עבור עיצוב (American Design Awards – ADA) מוכרים ברחבי העולם כפרסים נחשבים ביותר בתחום העיצוב. כאחת מתוכניות הפרסים העצמאיות הפופולרית ביותר, יותר מ-35,000 מועמדויות מוגשות אליה מדי שנה. תוכנית ה-ADA מבוססת על קוים מנחים שמומלץ שכל מעצב יעבוד לפיהם לטובתה של התעשייה כולה.

עיצוב כריכת הספר מקום שני 2008
'דיאנטיקה: המדע המודרני של בריאות הנפש'
עיצוב הכריכה הטוב ביותר מקום שני 2010—
'בעיות העבודה'